DPU Centar

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar.

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:…

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja

Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar" Orahovica bit će na javnom uvidu 15 (petnaest) dana u periodu od 22. listopada do 5. studenog2018. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u istoj,…