Predsjednik Gradskog vijeća: Ivica Podboj

Zamijenik predsjednika: Kršćanski Mario

Zamijenik predsjednika: Marko Valent

članovi vijeća:

1. Dušan Brstilo

2. Drago Brkić

3. Mario Kršćanski

4. Ivica Podboj

5. Dušan Brajnović

6. Vikica Andelfinger

7. Slavko Bišćan

8. Sunčica Radonić

9. Radoje  Medenica

10. Suzana Đebro - Maričić

11. Ivan Knežević

12. Elza Blagajac

13. Vlatko Podnar

14. Ana Marija Petin

15. Saša Milobara