Pročelnica

Marija Šafer mag.oec.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 671

 

Djelatnici:

Zvonko Nađ dipl.oec.

Zamjenik pročelnice

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 671

 

Irela Strabić dipl.ing.arh.

Zamjenica pročelnice

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 673

 

Emica Parašilovac dipl.iur

Pomoćnica pročelnika - Tajnik grada

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 672

 

Krešimir Pongrac dipl.ing.građ.

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i graditeljstvo

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 094

 

Sonja Gluvaković Gotler mag.iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 094

 

Mira Vrkić

Administrativni referent za opće poslove i pripremu sjednica

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Slavko Hećimović

Referent za komunalne poslove i upravljanje imovinom Grada

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 913

 

Nikola Klepač

Komunalno-prometni redar

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 906

 

Tomislav Pančić

Referent za informatiku

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 354

 

Slavica Pavelić

Referent za računovodstvo Proračuna – koordinator financijsko-računovodstvenih poslova

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 674

 

Josip Kribl

Referent za obračun plaća i naknada, blagajničkih, personalnih i stambeno-komunalnih poslova

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 897

 

Slavica Nađ

Referent –knjigovođa za korisnike proračuna

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 673 898

 

Renata Radočaj

Referent za administrativne i računovodstvene poslove i društvene djelatnosti

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

033 674 674

 

Anica Grdić

Spremačica-dostavljač