ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR63 2500 0091 8307 0000 5

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnica prima građane na razgovor u svoj ured svakog drugog utorka od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

1 CENTRALA 033 673 351
2 FAX 033 673 125
3 Ana - Marija Petin dipl.oec., gradonačelnica  
4 Dalibor Fofonjka dipl.ing.stroj., zamjenik gradonačelnice  
5 Marija Šafer mag. oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 033 674 671
6 Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka  za komunalni sustav i prostorno uređenje 033 674 673
7 Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada 033 674 672
8 Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo 033 673 094
9 Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnice i gradskog vijeća 033 673 898
10 Slađana Živković mag.iur., Viši stručni suradnik za opće poslove 033 673 094
11 Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 033 673 354
12 Mira Vrkić, Stručni referent - tajnica gradonačelnice 033 673 351
13 Vesna Petričević, Voditeljica pododsjeka za računovodstvo, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 033 674 674
14 Blagajna 033 673 897
15 Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove 033 674 674
16 Slavica Potalec, Referent za materijalno knjigovodstvo 033 674 674
17 Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove 033 673 913
18 Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar 033 673 906