ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR63 2500 0091 8307 0000 5

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnica prima građane na razgovor u svoj ured svakog drugog utorka od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

Br.

Korisnik

Broj telefona

1.

CENTRALA

033 673 351

2.

FAX

033 673 125

3.

Ana - Marija Petin, gradonačelnica

033 673 351

4.

Dalibor Fofonjka, zamjenik gradonačelnika

033 673 094

5.

Zvonko Nađ, pročelnik JUO-a

033 674 671

6.

Irela Strabić, zamjenik pročelnika

033 674 673

7.

Emica Parašilovac, pomoćnik pročelnika-tajnik grada

033 674 672

8.

Krešimir Pongrac, viši stručni suradnik za komunalne poslove i graditeljstvo

033 673 094

9.

Sonja Gluvaković Gotler, viši stručni suradnik za pravne poslove

033 673 094

10.

Marko Bošnjak, viši referent za Europske integracije, razvojne planove Grada i javnu nabavu

033 673 913

11.

Mira Vrkić, administrativni referent za opće poslove i pripremu sjednica

033 673 351

12.

Slavko Hećimović , referent za komunalne poslove i upravljanje imovinom

033 673 913

13.

Slavica Pavelić, referent za računovodstvo Proračuna -  koordinator financijsko-računovodstvenih poslova

033 674 674

14.

Josip Kribl, referent za obračun plaća i naknada, blagajničkih, personalnih i stameno-komunalnih poslova

033 673 897

15.

Slavica Nađ, referent- knjigovođa za korisnike Proračuna

033 673 898

16.

Renata Radočaj, referent za administrativno-računovodstvene poslove i društvene djelatnosti

033 674 674

17.

Nikola Klepač, komunalni redar

033 673 906

18.

Tomislav Pančić. referent za informatiku

033 673 354