ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR63 2500 0091 8307 0000 5

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnik prima građane na razgovor u njegov ured svakog drugog četvrtka od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

 

Br. Korisnik Broj telefona
1. CENTRALA 033 673 351
2. FAX 033 673 125
3. Josip Nemec, gradonačelnik 033 673 300
4. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika 033 673 094
5. Zvonko Nađ, pročelnik JUO-a 033 674 671
6. Irela Strabić, zamjenik pročelnika 033 674 673
7. Emica Parašilovac, pomoćnik pročelnika-tajnik grada 033 674 672

8.

Krešimir Pongrac, viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 033 673 094
9. Sonja Gluvaković Gotler, viši stručni suradnik za pravne poslove 033 673 094
10. Marko Bošnjak, viši referent za Europske integracije, razvojne planove Grada i javnu nabavu 033 673 913
11. Mira Vrkić, administrativni referent za opće poslove i pripremu sjednica 033 673 351
12. Slavko Hećimović , referent za komunalne poslove i upravljanje imovinom 033 673 913
13. Slavica Pavelić, referent za računovodstvo Proračuna -  koordinator financijsko-računovodstvenih poslova 033 674 674
14. Josip Kribl, referent za obračun plaća i naknada, blagajničkih, personalnih i stameno-komunalnih poslova 033 673 897
15. Slavica Nađ, referent- knjigovođa za korisnike Proračuna 033 673 898
16. Renata Radočaj, referent za administrativno-računovodstvene poslove i društvene djelatnosti 033 674 674
17. Nikola Klepač, komunalni redar 033 673 906
18. Tomislav Pančić. referent za informatiku 033 673 354