Projekt Zaželi

Dodjeljena uvjerenja i potvrde o osposobljavanju ženama sudionicama projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“

Dana 30. kolovoza 2019. godine održana je podjela uvjerenja i potvrdi o osposobljavanju za žene sudionice projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ UP. 02.1.1.05.0256 koje su pohađale program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice.…

Ženama sudionicama projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ predani bicikli na korištenje

U petak, 9. kolovoza 2019. godine  u Centru za posjetitelje u Orahovici održana je podjela bicikala i pripadajuće sigurnosne opreme ženama sudionicama projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“. …

Program “Zaželi”, potpisani Ugovori

U Centru za posjetitelje u Orahovici u petak 2.kolovoza su na prigodnoj svečanosti potpisani Ugovori o radu s 30 žena, koje će kroz projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja Grada Orahovice”, kroz razdoblje od 24 mjeseca brinuti o 153 krajnja korisnika, kojima je potreban takav vid pomoći.…

Započela edukacija za žene sudionice projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada orahovice“

U ponedjeljak, 08. srpnja 2019. započela je edukacija za gerontodomaćice za 30 žena s područja grada Orahovice . Edukacija se provodi u sklopu projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice“ u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi- Programa zapošljavanja žena.…

Održana početna konferencija programa „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada orahovice“

U petak, 05. srpnja 2019. godine u Centru za posjetitelje u Orahovici održana je početna konferencija projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima  s  područja grada Orahovice“.…

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam na radno mjesto  radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima

LISTA KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO  RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA U SKLOPU PROJEKTA „POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena)…

Javni natječaj za prijem jedne ženske osobe u radni odnos „Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 100-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-19-40

Orahovica, 11. lipnja 2019.

            Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava od dana 20. veljače 2019., KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07-01-01/3-19-553, Projekt „Pomoć u kući starijima i nemoćnima s područja Grada Orahovice“ UP.02.1.1.05.0256. iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena“, Gradonačelnica grada Orahovice raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Orahovici za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena…

Upute i obavijesti  kandidatima za radno mjesto „referent - koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („zaželi“- program zapošljavanja žena)

KLASA: 112-02/19-01/4

URBROJ: 2189/12-02/01-19-12

Orahovica, 6. svibnja 2019.

            Temeljem članka 29. u svezi članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto

„REFERENT- KOORDINATOR PROJEKTA „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena) uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

  1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 …

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Referent- Koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“

KLASA: 112-02/19-01/4

URBROJ: 2189-12-02/01-19-11 od 07.05.2019.godine

Na temelju članka 29. vezano za članke 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto:

-Referent- Koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci…

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam na radno mjesto radnica za pomoć u kući starima i nemoćnima

LISTA KANDIDATA

PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO  RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA U SKLOPU PROJEKTA „POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA NA PODRUČJU GRADA ORAHOVICE („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena)…

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Orahovici za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 100-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-19-1

    Orahovica, 18. travnja 2019.

            Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava od dana 20. veljače 2019., KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07-01-01/3-19-553, Projekt „Pomoć u kući starijima i nemoćnima s područja Grada Orahovice“ UP.02.1.1.05.0256. iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena“, Gradonačelnica grada Orahovice raspisuje

  

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Orahovici za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena

 …

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice