ZAGREB, 1. ožujka 2013. - Hrvatski olimpijski odbor (HOO) raspisao je natječaje za programe "Aktivne zajednice" i "Od sportske škole do olimpijskih igara" za 2015. godinu.

Program „Aktivne zajednice“ provodi se u suradnji sa sportskim zajednicama koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa sportašima. U sufinanciranju odabranih projekata sudjeluje HOO i najmanje još jedan partner. Dodjelom inicijalne novčane potpore HOO potiče razvoj sporta u zajednicama. Korisnici ovog programa mogu biti sportski klubovi koji kontinuirano rade s mladim sportašima. Odluku o uvrštenju korisnika u program donosi Vijeće HOO-a na prijedlog stručne službe.

Svrha programa „Od sportske škole do olimpijskih igara“ je poticanje razvoja sporta u zajednicama, a provodi se u suradnji sa sportskim zajednicama koje unapređuju rad s djecom u sportskim klubovima. HOO dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu sportskim klubovima koji planski provode aktivnosti usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja sportaša te razvoj sporta. Korisnici pograma mogu biti sportski klubovi koji kontinuirano rade sa sportašima do 16 godina starosti.

 

Dokumentacija:

 

Klubovi

HOO klubovi 001 

 

Zajednica

HOO Zajednica 001  HOO Zajednica 002

 

 

Zajednica športskih Udruga grada Orahovice

Zajednica športskih udruga grada Orahovice pravni je sljedbenik Saveza športova grada Orahovice. To je športska udruga koja promiče interese Orahovačkog sportaša i sportskih udruga. Broji oko 15 športskih udruga, te veliki broj sportaša i rekreativaca, čiji broj s godinama sve više raste, što potvrđuje Zajednicu kao važnu instituciju, ne samo u sportskom nego i u društvenom životu grada Orahovice. Temeljni ciljevi Zajednice određeni su Zakonom o športu i Statutom Zajednice športskih udruga grada Orahovice, a svode se na stručno i organizirano razvijanje športa na području grada Orahovice. 

Kroz svoj plan i program organizacijski i financijski prati školski šport, športsku rekreaciju, kvalitetni šport, stručni rad i športska dostignuća, najznačajnije športske manifestacije u cilju afirmacije i popularizacije športskih udruga, športskih grana, kao i cjelokupnog športa. Uz redovne programske aktivnosti, vodi  brigu oko stvaranja što boljih uvjeta na svim segmentima športske djelatnosti.

Kao krovna udruga orahovačkog športa ima zadaću brinuti o sportašima u našem gradu, udrugama, objektima te promicati vrijednosti športa. Zajednica športskih udruga grada Orahovice članica je Zajednice športova Virovitičko-podravske županije i krovne organizacije hrvatskog športa Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Informacije

 

Sjedište-adresa:

Orahovica 33515, Franje Gavrančića 6

Mobitel: 0989087429

Fax: 033/673-125

 

Predsjednik : Miroslav Tot

 

Članovi Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga grada Orahovice:

 

Miroslav  Tot              - Predsjednik

Alan  Grgić                  - Dopredsjednik

Katica   Iličić               - član Upravnog odbora

Josip   Radočaj           - član Upravnog odbora

Vladimir   Grgurić      - član Upravnog odbora

Tonino   Rađenović    - član Upravnog odbora

Dušan   Brstilo             - član Upravnog odbora

 

Članovi Nadzornog odbora Zajednice športskih udruga grada Orahovice:

 

Stjepan   Dujmić         - Predsjednik Nadzornog odbora

Andrija   Nekić            - član Nadzornog odbora

Damir   Vanek             - član Nadzornog odbora