Javno savjetovanje

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18) i članka 35. stavka 1. točke 24. i 25. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13), Gradsko vijeće grada Orahovice na ___. sjednici održanoj ________ 2019.godine, donijelo je

O D L…

Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade na području grada Orahovice

Hrvatski Sabor na sjednici održanoj dana 13.srpnja 2018.g. donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018.godine.…

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/17) te članka 35. stavka 1. točke 25.  Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice, broj 1/13 i 2/18.) Gradsko vijeće Grada Orahovice na ___ sjednici, _____________ 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Orahovice…