Strateški program razvoja grada Orahovice

Cijelu verziju Strateškog Programa Razvoja Grada Orahovice 2015. - 2020. možete vidjeti na poveznici ispod:

 

Strateski Program Razvoja Grada Orahovice 2015. - 2020.pdf…

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene za strategiju grada Orahovice 2015.-2020.

Nakon provedenog postupka u kojemu se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene za Strateški program razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020, nadležni Upravni odjel Virovitičko-podravske županije donio je mišljenje, da za isti nije potrebno provoditi daljnji postupak, o čemu je gradonačelnik grada Orahovice, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), donio Odluku 29.03.2016, KLASA: 350-01/15-01/02, URBR: 2189/12-01/01-16-78.…

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene Strateškog programa razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08), Grad Orahovica započeo je postupak kojim će od nadležnih tijela zatražiti mišljenje, odnosno, ocjenu o potrebi provedbe strateške procjene dokumenta: Strateški program razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015.-2020, Izrađivača SINTAGME iz Okučana. Dokument je u verziji nacrta već javno obznanjen na službenim stranicama Grada, te takav dostavljen na mišljenje nadležnim upravnim tijelima. Ishođenje pozitivnog mišljenja o utjecaju na okoliš preduvjet je završetka izrade i usvajanja Strateškog dokumenta od strane Predstavničkog tijela.…

NACRT STRATEŠKOG PROGRAMA RAZVOJA GRADA ORAHOVICE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020 – javna rasprava

„Poštovane građanke i građani, Grad Orahovica pokrenuo je postupak izrade strateškog razvojnog dokumenta za naredno razdoblje, naziva STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA GRADA ORAHOVICE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINE, koji je preduvjet za planiranje projektnih ideja iz bilo kojeg područja djelovanja lokalne zajednice, od infrastrukture, poduzetništva, turizma, poljoprivrede, do društvenih i socijalnih pitanja, obrazovanja, kulture, športa, jednom riječju, sve što i Vi kao građani Orahovice planirate i želite realizirati uz potpore iz Europske unije, naročito iz Programa ruralnog razdoblja RH, koji pruža velike mogućnosti za sve dionike na lokalnoj razini. Dokument je rađen prema propisanoj metodologiji od strane stručnog izrađivača, uz sudjelovanje radne skupine, a u ovoj fazi – Nacrta dokumenta, želimo da se svi  uključite u raspravu, temeljem ovog javnog uvida u dokument.…

Strategija